Uốn nóng và uốn lạnh là gì? Chúng khác nhau chỗ nào?

Uốn tóc là là một phương pháp làm xoắn bằng cách sử dụng nhiệt và hóa chất làm sao để tạo tóc có kiểu dáng dạng gợn sóng hoặc lọn tóc bồng bền theo sở thích cá nhân người uốn. Có hai phương pháp chính cơ bản của uốn tóc được phân ra bao gồm … Continue reading Uốn nóng và uốn lạnh là gì? Chúng khác nhau chỗ nào?